2ο Πειραματικό Σχολείο Ρόδου- Όμιλος για τα αδέσποτα 2018-2019